servisinvest

Profesionální management
veřejných zakázek

Svěřit správu veřejné zakázky profesionálům je v dnešní době složitých zákonů a často protichůdných nařízení EU pouze logickým krokem každé organizace, která musí či plánuje zadat zakázku formou veřejné soutěže. Zvolte si pro správu vašeho projektu společnost Servisinvest, která již od roku 2009 sdružuje profesionály na veřejné zakázky a dohled nad jejich průběhem.

Chci zdarma konzultaci projektu

Zadavatelské činnosti

 • služby manažera projektu v plném rozsahu
 • zřízení a obsluha profilu zadavatele v elektronickém nástroji včetně zaškolení odpovědných osob zadavatele
 • obsluha Informačního systému o veřejných zakázkách
 • obsluha systému MS2021+
 • realizace soutěží včetně organizační pomoci zadavatelům při získávání dotačních prostředků
 • řešení dílčích úkonů během soutěže např. sestavení zadání soutěžních podmínek, organizační zajištění otevírání nabídek, příprava rozborů nabídek, organizační zajištění posouzení a hodnocení nabídek atd.
 • komunikace s dodavateli
 • poradenská činnost – dohled nad dodržováním zákona č.134/2016 Sb., nebo směrnice poskytovatele dotace, odborné konzultace k jednotlivým úkonům během soutěže atd.
 • rozbory nabídkových cen dodavatelů
 • provedení kontrolního rozpočtu
 • předání všech dokumentů vyžadovaných zákonem nebo směrnicemi poskytovatele dotace
 • provedení všech elektronických úkonů při ukončení zadávacího řízení

info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2023 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.