servisinvest

Zpracování projektové dokumentace

Projektová dokumentace je jedním z nejdůležitějších dokumentů od návrhu až po kolaudaci a předání stavby. Společnost Servisinvest zajišťuje dokumentaci pro všechny typy stavebních projektů

Chci zdarma konzultaci projektu

Provozní (udržitelnost) projektu:

Poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci administrace provozní fáze projektu, zejména:

  • monitoring projektu prostřednictvím Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „ZoU“ projektu) po dobu 5 let od tzv. finančního ukončení realizace projektu; administrace ZoU projektu probíhá prostřednictvím informačního systému MS2021+
  • poradenství ohledně Pravidel poskytovatele dotace v době udržitelnosti projektu, konzultace změn v provozní fázi projektu s poskytovatelem dotace
  • účast na kontrolách a jednáních s kontrolními orgány v době povinné udržitelnosti projektu
  • poradenství při administraci projektu v době jeho udržitelnosti

info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2023 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.