servisinvest

Administrace projektů

Svěřte správu vašeho projektu profesionálům do rukou společnosti Servisinvest, s.r.o.

Chci zdarma konzultaci projektu

Administrace projektů

Zpracování žádostí o přidělení prostředků z dotačních titulů z fondů EU i národních programů podpory a provedení kompletní administrace projektů

 • poradenství ohledně pravidel dotačního programu 2021 – 2027
 • konzultaci projektového záměru s poskytovatelem a zprostředkujícím subjektem (např. Agentura pro podnikání a inovace)
 • přípravu žádosti o dotaci v Informačním systému MS2021+
 • Zajištění veškerých podkladů a náležitostí k úplnosti žádosti o podporu.
 • zpracování studie proveditelnosti (povinná příloha žádosti o dotaci)
 • manažerské řízení přípravy projektu – manažerské řízení v průběhu celého procesu podání žádosti, její akceptace a v době hodnocení Projektu a komplexní zabezpečení požadavků poskytovatele dotace
 • Příprava povinných příloh a dohled nad jejich doložením, např. koordinace zpracování projektové dokumentace, energetický audit, rozpočet projektu. Dále je součástí této činnosti jednání s poskytovatelem dotace v době akceptace projektové žádosti a v době hodnocení Projektu a případné doplnění žádosti.

Realizace projektu:

 • zpracování monitorovacích zpráv a žádosti/-tí o platbu včetně všech povinných příloh v MS 2021+
 • poradenství při řešení změnových řízení v projektu, sledování plnění harmonogramu projektu a případné konzultace s poskytovatelem dotace
 • poradenství při administraci projektu, spojenou s jeho realizací

Provozní (udržitelnost) projektu:

Poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci administrace provozní fáze projektu, zejména:

 • monitoring projektu prostřednictvím Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „ZoU“ projektu) po dobu 5 let od tzv. finančního ukončení realizace projektu; administrace ZoU projektu probíhá prostřednictvím informačního systému MS2021+
 • poradenství ohledně Pravidel poskytovatele dotace v době udržitelnosti projektu, konzultace změn v provozní fázi projektu s poskytovatelem dotace
 • účast na kontrolách a jednáních s kontrolními orgány v době povinné udržitelnosti projektu
 • poradenství při administraci projektu v době jeho udržitelnosti

info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2024 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.