servisinvest

Profesionální administrace
stavebních projektů

Svěřte správu vašeho projektu profesionálům do rukou společnosti Servisinvest, s.r.o.

Chci zdarma konzultaci k projektu

Administrace projektů

Zpracování žádostí o přidělení prostředků z dotačních titulů z fondů EU i národních programů podpory a provedení kompletní administrace projektů

  • Zpracujeme vaši žádost o dotace z fondů EU
  • Zajistíme kompletní administraci při získání prostředků

Hlavní činností firmy Servisinvest s.r.o. je organizační zajištění a konzultační činnost při realizaci výběrových řízení,pomoc investorům při výběru dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek, pomoc zadavatelům při organizaci získávání dotačních prostředků, provádění rozborů nabídkových cen, vytváření kontrolních rozpočtů a v neposlední řadě výkon funkce technického dozoru investora.

Strategií společnosti je poskytovat pomoc zadavatelům při řešení otázek souvisejících s pořádáním veřejných soutěží. Zajišťujeme komplexní organizaci veřejných zakázek v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. V platném znění, včetně následného výkonu funkce technického dozoru objednatele pro stavební zakázky.

Naše společnost neposkytuje služby pouze pro investory definované zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale také pro soukromé investory, kteří mohou s naší pomocí ušetřit nemalé prostředky.

Pro naši společnost pracují pouze odborníci, kteří prokázali svoji kvalitu již v mnoha výběrových řízeních a stavebních firmách. Účastní se pravidelných školení na danou tématiku pořádaných odborníky z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z Ministerstva pro místní rozvoj apod. Pravidelně se proškolují a sledují změny nejenom v oblasti zákona č.137/2006 Sb., ale také v oblasti zadávání veřejných zakázek, na kterých se finančně podílejí programy zahraniční pomoci.

Naše společnost poskytuje své služby i zadavatelům,kterým nastanou problémy v průběhu realizace výběrového řízení. V tomto případě se na nás mohou obrátit a my jim pomůžeme nastalé problémy řešit. Toto není podmíněno naší účastí na dalších fázích tohoto výběrového řízení.

Společnost se zaručuje,že veškerá rozhodnutí, nabídnutá pomoc a poskytnuté rady budou objektivní,ve prospěch zadavatele a vždy v plném souladu s platnými právními předpisy.


info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2022 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.